Izolacje akustyczne

Wszędzie tam, gdzie pracujące urządzenia generują hałas, przekraczający normy środowiskowe, stosujemy izolacje akustyczne. które stanowią zabezpieczenie dźwiękoszczelne.

Zakres naszej pracy obejmuje:

  • dmuchawy
  • kanały
  • turbiny
  • filtry
  • agregaty
  • wentylatory
  • przesiewacze

I inne urządzenia generujące nadmierny hałas.

U podstaw każdego realizowanego projektu, kierujemy się nowoczesnymi technologiami, zgodnymi z normami DIN i ISO, obowiązującymi w krajach Unii Europejskiej.

Projektujemy i realizujemy nowoczesne rozwiązania akustyki przemysłowej, dla przemysłu ciężkiego i lekkiego.

Zapraszamy do kontaktu

Dane kontaktowe