HYDROIZOLACJA

Powłoka Polimocznikowa PUREX AM dzięki swoim właściwościom hydroizolacyjnym i antykorozyjnym może zastąpić tradycyjne materiały i rozwiązania stosowane w hydroizolacji. Zastosowanie powłoki polimocznikowej umożliwia wykonanie trwalszych konstrukcji, odpornych na trudne warunki fizyczne, eliminuje dodatkową konieczność zabezpieczeń antykorozyjnych, pozwala również zaoszczędzić czas, co bezpośrednio przekłada się na redukcję kosztów inwestycji. Dzięki technologii natryskowej po zaaplikowaniu polimocznika bezpośrednio na pożądany element m.in. konstrukcję betonową bądź stalową obiekt może być powtórnie oddany do eksploatacji niemal natychmiast po zakończeniu nakładania powłok, co zapobiega generowaniu wysokich kosztów związanych z wyłączeniem obiektu z użytkowania.

Łatwa i szybka aplikacja PUREX AM za pomocą reaktora E-XP2 i umożliwia wykonanie powłoki w miejscach trudnodostępnych, gdzie wymagane są zabezpieczenia podłoża przed wodą oraz gdzie wymagane są dobre właściwości mechanicznej gotowej hydroizolacji.

Powłoki poliestrowe są przede wszystkich stosowane jako zabezpieczenie:

 • zewnętrzny powierzchni zbiorników stalowych, zarówno naziemnych, jak i podziemnych (w tym LPG);
 • zbiorników betonowych, w szczególności do przechowywania cieczy;
 • zbiorników oczyszczalni ścieków, kanałów ściekowych, rynien i elementów rurociągów;
 • zbiorników magazynowych wody, w tym wody demineralizowanej;
 • konstrukcji stalowych, mostów, wiaduktów i tuneli;
 • wielkośrednicowych rur stalowych, w tym również rur transportujących;
 • silosów materiałów sypkich;
 • fundamentów;
 • izolacji dachowych;
 • balkonów, tarasów;
 • uszkodzonych bitumicznych powłok dachowych;

PRZYKŁADY ZASTOSOWAŃ

Oczyszczalnia ścieków

PUREX AM może być przeznaczony do wykonania ochronnych powłok konstrukcji z betonu i stali narażonych na wyjątkowo niekorzystne warunki środowiskowe, dlatego też znajduje on zastosowanie w oczyszczalniach ścieków. Polimocznik charakteryzuje się dużą odpornością na warunki atmosferyczne, ścieki, gnojowicę i inne nieczystości płynnych. Degradację konstrukcji oczyszczalni ścieków stymuluje przede wszystkim siarczek wodoru, a także inne żrące kwasy towarzyszące wodom ściekowym, wobec których zaaplikowany elastomer pozostaje w 100 % obojętny. Ponadto opisywane systemy, wykazują znaczną odporność na zanieczyszczenia biologiczne. Dlatego ze względu na swoje unikalne właściwości powłoki wykonane z polimoczników znajdują zastosowanie, jako warstwa zabezpieczająca zbiorniki na biogaz, studzienki i przepusty wodne, baseny w oczyszczalniach ścieków, osadniki, piaskowniki itp.

Zabezpieczenia betonu

Polimocznik stanowi idealne rozwiązanie w zakresie zabezpieczenia oraz rekonstrukcji stalowych. Zarówno cechy fizykochemiczne jak również mechaniczne czynią z niego idealne rozwiązanie w przemysłowych obiektów inżynieryjnych takich jak tace, podpory, koryta, zbiorniki. Wysoka wytrzymałość powłoki, czyli dobra elastyczność, doskonała szczelność, bardzo dobre właściwości barierowe i odporność na długotrwałe działanie wody demineralizowanej zapewniły długoletni okres bezawaryjnego użytkowania zbiornika bez ponoszenia dalszych kosztów eksploatacyjnych. Łatwość i szybkość aplikacji oraz koszt wykonania przemawiają za stosowaniem tego rozwiązania do ochrony obiegów wody chłodzącej w elektrowniach.

Antykorozyjne zabezpieczenie zewnętrznej powierzchni zbiorników stalowych

Zastosowanie powłoki polimocznikowej do rewitalizacji zbiorników do LPG polegało na wyczyszczeniu starej, przeszło dwudziestoletniej powłoki lakierniczej i nałożeniu nowej pozwalającej na trwałe zabezpieczenie antykorozyjne powierzchnią ziemi. Szybkość wykonania aplikacji oraz krótki czas sezonowania powłoki pozwoliły na ograniczenie do niezbędnego minimum czasu wykonania usługi.

Hydroizolacja basenów i zbiorników betonowych

Powłoki polimocznikowe można zastosować do zabezpieczenia powierzchni basenów przed niszczącym działanie czynników korozyjnych i przeciekami. Zaletą tego rozwiązania w przypadku basenów rekreacyjno – sportowych jest to, że możliwe jest uzyskanie efektu lekkiej chropowatości zaaplikowanej powłoki, dzięki czemu ma ona właściwości antypoślizgowe. Uzyskana powłoka jest estetyczna, a kolor dobierany jest zgodnie z preferencjami klienta.

Zabezpieczenie antykorozyjne wewnętrznej powierzchni rur i elementów rurociągów

Za zastosowaniem polimocznika jako zabezpieczenia antykorozyjnego rur i rurociągów przemawia odporność powłoki na ścieranie, wodoodporność, chemoodporność oraz doskonała przyczepność do podłożą, także w niskich temperaturach. Duża elastyczność powłoki chroni ją przed uszkodzeniami mechanicznymi w czasie trakcie operacji układania odcinków rurociągu w wykopie. Wielkim atutem jest brak konieczności konserwacji i niezbędnych przeglądów oraz wykwalifikowanej całorocznej obsługi. Dodatkową zaletą jest obniżenie oporów przepływu w rurociągach.

W naszej pracy wykorzystujemy produkty rodzimej firmy Polychem System.

Firma POLYCHEM SYSTEMS Sp. z o.o. działa na rynku poliuretanów od ponad 30 lat. Przez ten czas zdobywaliśmy doświadczenie oraz wiedzę w przetwórstwie różnorodnych postaci poliuretanu. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rynku, wciągu ostatnich miesięcy w POLYCHEM SYSTEMS opracowano nowy produkt – PUREX AM.

Jest to czysty elastomer polimocznikowy powstały w wyniku reakcji prepolimeru izocyjanianowego z blendą aminową. Tego typu powłoka może być stosowana na powierzchnie poliuretanowe pianek natryskowych, betonowe, metalowe lub drewno. Nasz produkt oferuje doskonale właściwości mechaniczne dla gotowej powłoki. PUREX AM umożliwia wykonanie szybkoutwardzalnych, bezszwowych powłok.

Zapraszamy do kontaktu

Dane kontaktowe