UTYLIZACJA OPAKOWAŃ ZANIECZYSZCZONYCH

(kod odpadu: 15.01.10)

Jako jedna z pierwszych firm w Polsce, możemy transportować i pośredniczyć w utylizacji
OPAKOWAŃ ZANIECZYSZCZONYCH – czyli odpadów określonych kodem 15.01.10
– zgodnie z nowelizacją ustawy o odpadach w zakresie ewidencji i sprawozdań do BDO.

 

 

 

 

 

 

 

 

Oferujemy:

– transport opakowań zanieczyszczonych
(kod odpadu: 15.01.10)

– atrakcyjne koszty utylizacji i transportu
– pomoc w obsłudze bazy BDO

Zadzwoń i zamów
transport odpadu.

Marcin Grabowski

+48 507 507 639

Scroll Up